530 650 659 biuro@alpiszczytno.pl
Zaznacz stronę

Alpi

Zewnętrzna księgowość to Twój wewnętrzny spokój

OFERTA

Ewidencja księgowa

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów     i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych            oraz wyposażenia
 • prowadzenie i kontrola rozrachunków               z dostawcami i odbiorcami
 • rozliczenia związane z gospodarką magazynową
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • przygotowanie i modyfikacja zakładowego planu kont
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i GUS

Ewidencja kadrowo-płacowa

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej          (akta osobowe)
 • przygotowanie dokumentów związanych        ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy
 • naliczanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
 • obsługa umów cywilno-prawnych                        (sporządzanie umów zlecenia, umów o dzieło, wystawianie rachunków)
 • przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS              i PFRON
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

Dodatkowe usługi:

 • wsparcie obsługi administracyjnej firmy
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych

kontakt

7 + 13 =

Biuro Rachunkowe ALPI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Ul. 1 Maja 6/5
12-100 Szczytno


Tel. 530 650 659