530 650 659 biuro@alpiszczytno.pl
Zaznacz stronę

Alpi

Zewnętrzna księgowość to Twój wewnętrzny spokój

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

(Ogólna klauzula informacyjna)
Obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 – 22 RODO1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.alpiszczytno.pl, jest: Biuro Rachunkowe ALPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Szczytnie przy ul. 1 Maja 6/5 KRS 0000910135, zwane dalej „Administratorem”.
2. Odbiorcą danych jest Biuro Rachunkowe ALPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczytnie przy ul. 1 Maja 6/5 oraz instytucje
upoważnione z mocy prawa o ile szczególne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L.2016 Nr 119/1 oraz sprostowania Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz.2), dalej jako „RODO”.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
– zawartych umów,
– ofert współpracy,
–  udzielonej dobrowolnej zgody,
– obecnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Zakres przetwarzanych danych może obejmować następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres,
–  adres poczty elektronicznej (e-mail),
–  inne dobrowolnie podane dane osobowe, które znalazły się w formularzu kontaktowym lub w innej formie komunikatu adresowanego do
Administratora.
6. Celem zbierania danych jest realizacja umowy.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, jak również nie planuje dalej przekazywać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
8. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane:
– przez okres niezbędny do realizacji celu dla których dane zostały pozyskane,
– przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji z Administratorem w ramach złożonego zapytania przez formularz kontaktowy,
– przez inny okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności podatkowego.
9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują
następując uprawnienia:
– prawo żądania dostępu do swoich danych,
– prawo do żądania sprostowania uprzednio podanych danych,
– prawo do żądania usunięcia uprzednio podanych danych – „prawo do bycia
zapomnianym”
– prawo do ograniczenia przetwarzania uprzednio podanych danych,
– prawo do żądania przeniesienia uprzednio podanych danych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– prawo do sprzeciwu,
– prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowaniu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Obowiązek informacyjny plików Cookies Administrator może korzystać i przechowywać pliki Cookies. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator informuje, że dane zawarte w plikach cookies oraz utworzone na podstawie aktywności na stronie internetowej Administratora mogą podlegać profilowaniu.

Kontakt z Administratorem:
Adres pocztowy: Administrator Danych Osobowych Biura Rachunkowego ALPI
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 6/5, 12-100 Szczytno.
Adres e-mail: biuro@alpiszczytno.pl
Kontakt z Organem Nadzorczym:
Adres pocztowy: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

KONTAKT

14 + 13 =

Biuro Rachunkowe ALPI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Ul. 1 Maja 6/5
12-100 Szczytno


Tel. 530 650 659


KRS 0000910135
NIP 745-185-59-02
REGON 389381101
Kapitał zakładowy wynosi 5 000,00zł, został wpłacony w całości